30.5.54

การใส่หมวกให้ต้นยาง

ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับหมวกเราสรรหามาฝาก www.siamhat.com
การใส่หมวกให้ต้นยาง

หมวกกันฝนต้นยางพารา คิดค้นโดยนายสำเริง แสวงพรหมมณี เกษตรกรสวนยางพารา หมวกกันฝนต้นยางพารานี้ ทำให้เกษตรกรสามารถกรีดยางในช่วงหน้าฝนได้ ทำให้ได้ผลต่อปีเพิ่มขึ้นถึง 100 เปอร์เซ็นต์
คือ สามารถกรีดยางจาก 5 เดือน เพิ่มขึ้นเป็น 10 เดือน
อุปกรณ์ที่ใช้ คือ
1.
หมวกกันฝน
2.
มีดถากเปลือกไม้
3.
ที่เย็บกระดาษ
4.
ลวดเย็บกระดาษ ขนาด 3 x 8 mm
5.
กาว Magic Glue ตราเพชร
6.
แถบพลาสติกขนาด 1.5 นิ้ว
ขั้นตอนการประกอบหมวกกันฝน
1.
ทำความสะอาดลำต้นที่จะติดหมวก นำหมวกส่วนที่ 1 (หมวกถ้วย) ประกบเข้ากับต้นยาง ตรงถ้วยยางให้สูงเหนือรอยกรีดใหม่ประมาณ 5 นิ้ว ใช้เครื่องเย็บกระดาษกดลงตรงระหว่างกึ่งกลางก่อน แล้วจึงติดด้านซ้ายและขวา
2.
นำหมวกส่วนที่ 2 (หมวกปีก) ประกบติดกับต้นยาง โดยให้คลุมรอบบริเวณรอยกรีด ส่วนปลายด้านขวาให้คาดคร่อมเหนือหมวกส่วนที่ 1 (แล้วแต่ขนาดของต้นยาง) ใช้เครื่องเย็บกระดาษกดลงปลายด้านขวาก่อน ดึงปลายด้านซ้ายให้ครอบลำต้นเพื่อให้ขอบของหมวกแนบเข้ากับลำต้น แล้วจึงใช้เครื่องเย็บกระดาษกดลงอีก 3 จุด โดยเฉลี่ยให้เท่าๆ กัน (อย่ารัดแน่น)
3.
ใช้มีดขูดเปลือกเหนือขอบหมวกโดยรอบจากซ้ายมาขวา ไม่ต้องลึกแค่ผิวเรียบก็พอ
4.
ทิ้งให้เหงื่อหน้ารอยขูดแห้ง ใช้ไม้พันกาว Magic Glue
5.
นำกาวติดเข้ากับมุมด้านขวา ดึงกาวให้พันรอบลำต้นตามรอยขูดมาสุดที่ด้านซ้าย
6.
นำแถบพลาสติกขนาด 1.5 นิ้ว ติดลงตามรอยกาว โดยให้ส่วนบนของแถบพลาสติกคลุมอยู่เหนือขอบหมวกกันฝน หลังจากติดเรียบร้อยแล้วใช้นิ้วกดบนแถบพลาสติกที่ติดกาวอยู่ เพื่อให้กาวติดสนิทกับลำต้น สามารถกันฝนซึมรั่ว 100 เปอร์เซ็นต์
หลังติดหมวกเรียบร้อยแล้ว สามารถกรีดยางได้ทันที แม้จะเกิดฝนตกหน้ายางใต้หมวกกันฝนจะไม่เปียกน้ำ ในถ้วยไม่มีน้ำปน ทำให้กรีดยางได้ตลอดหน้า

ภาพการสวมหมวกให้ต้นยาง ทำง่ายๆ ตามภาพ หมวกที่ใช้เพื่อกันน้ำฝนไม่ให้ผสมกับน้ำยางครับเวลากรีดหน้าฝน
การใสหมวกให้กับต้นยางพาราต้องระวังในเรื่องของหน้ายางพาราเป็นโรคด้วยนะครับเพราะแสงแดดส่องไม่ถึงหน้ายางพาราทำให้หน้ายางพาราชื้นเป็นโรคได้งาย
ถ้าชอบหมวกสานก็ www.siamhat.com
ที่มา:เว็บบอร์ดเกษตรแผ่นดินทอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น